juni 23, 2021

Ledenvergadering op woensdag 30 juni 2021

Volgens de statuten van onze vereniging houden we twee keer per jaar een openbare vergadering voor onze leden. In het voorjaar betreft dit een jaarvergadering waarin we carnaval evalueren en het jaar financieel afsluiten. In het najaar betreft het een algemene ledenvergadering
Lees meer