Aanmelden als nieuw lid

Lidmaatschap De Vrolijke Drammers

Hieronder kunt u zich inschrijven als lid van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers.

Wij kennen vier vormen van lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap voor één persoon. Contributie bedraagt € 27,50 per jaar.
2. Het lidmaatschap twee personen. Contributie bedraagt € 47,50 per jaar.
3. Het lidmaatschap voor jeugdleden. Contributie bedraagt € 11,- per jaar.
4. Het lidmaatschap voor de dansgarde. Contributie bedraagt € 60,- per jaar.

Het bedrag van het lidmaatschap voor het daaropvolgend carnavalsjaar wordt elk jaar vastgesteld in de jaarvergadering in het najaar.
In 2019 was op 28 oktober.

Op welke manier wilt u lid van De Vrolijke Drammers worden?

Persoonlijke gegevens

Achternaam*:

Voornaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Geboortedatum*:

Telefoonnummer*:

E-mail adres*:

Groep:

Iban-Nummer*:

Het IBAN-nummer moet de volgende indeling hebben: NL42 BANK 0123456789. Uw IBAN nummer opzoeken kan hier.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om inzicht te geven hoe de Vrolijke Drammers deze wetgeving nastreven is een privacy verklaring opgesteld!

Ik ga akkoord met het privacy beleid van De Vrolijke Drammers

Toelichting

  • Lid worden van onze vereniging is alleen mogelijk in de periode van een carnavalsjaar.
  • Hieronder verstaan wij de periode die ligt tussen de jaarvergadering, die jaarlijks gehouden
    wordt in het najaar, en de ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt in het voorjaar.
  • Verder moet je op het moment van inschrijving de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.
  • Als volwassen lid krijg je toegang tot alle carnavalsdagen en de grote pronkzitting.
  • Als je het lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat voor 1 november van het nieuwe
    carnavalsjaar bij de secretaris kenbaar hebben gemaakt.
  • Het jurkje van ieder dansmarietje is op maat gemaakt. Om deze reden is er een terugbetalingsregeling van toepassing voor de eerste jaren 3 jaren dat een meisje lid is van de dansgarde en besluit te stoppen. De terugbetaling na 1 jaar is 75 euro, na 2 jaar 50 euro en na 3 jaar is deze 25 euro. Bedragen worden automatisch geïncasseerd.

GEMACHTIGDE

Naam: carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers.
Adres: Kapelstraat 33
Postcode: 6941 DZ
Woonplaats: Loil.
Land: Nederland.
Incassant ID: NL86ZZZ401225640000.
Kenmerk machtiging: een door ons toegekende lidnummer.

MACHTIGING

Opdrachtgever machtigt hierbij gemachtigde tot schriftelijke wederopzegging om jaarlijks in november het geldende contributiebedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven naar Rabobank rekening NL54 RABO 0314 8318 86 t.n.v. cv De Vrolijke Drammers.

AKKOORD

Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Hierbij verklaar ik met bovenstaande machtiging akkoord te gaan.

captcha
Vul de code in:

U krijgt na verzending automatisch een kopie van deze inschrijving via de mail toegezonden.

! LET OP! Betreffende e-mail kan automatisch worden doorgezet naar uw postbus ‘ongewenste e-mail’.

Neem voor vragen of het wijzigen van het lidmaatschap contact op met secretaris@vrolijkedrammers.nl