Aanmelden

Om deel te nemen aan de optocht op zondag 23 februari 2020 van De Vrolijke Drammers is aanmelding vereist. Omdat het niet is toegestaan voor twee groepen om met hetzelfde onderwerp deel te nemen in eenzelfde categorie, raden we alle deelnemers aan zich bijtijds in te schrijven.

Aanmelden voor de optocht van De Vrolijke Drammers kan middels het digitale aanmeldformulier.

Binnen een week na inschrijving ontvang je een bevestiging van de optochtcommissie. Daarmee  is de aanmelding definitief. Zijn er vragen over het aanmelden, de voorwaarden, of  u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

Lees deze informatie alvorens je in te schrijven:

  • Deelname aan de optocht is gratis.
  • Op deelname is een aantal voorwaardenvan toepassing. Lees deze door alvorens je in te schrijven.
  • Alle inzendingen worden gejureerd volgens ons Jury Reglement
  • Hoe gaan we om met de gegevens die wij bij het aanmelding ontvangen, zie onze privacy verklaring.
  • De inschrijving voor de categorieën volwassenen zelfrijdende, getrokken wagen een eerder getrokken wagen sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 11 februari 2020.
  • De inschrijving voor de categorieën jeugd wagens sluit 11 dagen voor de optocht op dinsdag 11 februari 2020.
  • De inschrijving voor loopgroepen sluit 5 dagen voor de optocht, op maandag 17 februari 2020
  • Voor de jeugd worden de aanmelding voor zelfrijdende- en getrokken wagens ingedeeld in de categorie “Wagen”
  • Tot dinsdag 18 februari 2020 kunnen alle deelnemers een tekst van maximaal 30 woorden voor het programmaboekje inleveren via email: optocht@vrolijkedrammers.nl of  middels het contactformulier.

 

2020 Nieuw: Toevoeging nieuwe categorie “Eerder getrokken voertuigen” 

Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen van onze leden tijdens de vorige ledenvergadering heeft het bestuur een aantal zaken overwogen over beoordeling van wagens die eerder elders hebben meegetrokken. Tijdens de ledenvergadering op 28 oktober 2019 is het voorstel gedaan aan de leden om dit als een nieuwe categorie toe te voegen. De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd voor een aparte categorie. Dit betreft één categorie voor volwassenen met zowel zelfrijdende als getrokken wagens die eerder in een andere optocht hebben meegetrokken. Ze worden volgens dezelfde beoordelingscriteria beoordeeld als de bestaande categorieën. Deze nieuwe categorie wordt toegevoegd aan de aanmeldingsprocedure. De categorie “Jeugd getrokken en zelfrijdende wagens” blijft ongewijzigd.