Data

Deelnemersvergadering:

Op maandag 10 februari 2020 aanvang 20.00 uur (locatie volgt)

 

Sluitingsdatum van de inschrijving:

Wagens
Carnavalsgroepen, zowel jeugd als volwassenen, die meedoen in de categorie (zelfrijdende of getrokken) wagens kunnen zich inschrijven tot maximaal 11 dagen voor de optocht. Dat betekent dat de inschrijving sluit op dinsdag 11 februari 2020Dit is tevens de sluitdatum voor het inleveren van tekst voor het programmaboekje (maximaal 30 woorden).

Loopgroepen
Voor alle loopgroepen, zowel jeugd als volwassenen, sluit de inschrijving 5 dagen voor optocht op maandag 17 februari 2020.

Sluitdatum inleveren tekst
Sluitdatum voor het inleveren van tekst voor het programma boekje (maximaal 30 woorden) is maandag 17 februari 2020

 

Technische keuring:

In verband met de technische keuring worden alle deelnemende wagens vanaf eind december bezocht door de technische commissie van De Vrolijke Drammers. De eindkeuring vindt plaats tijdens de kiekdag op zaterdag 22 febuari 2020.

 

Jury rondgang:

Op de kiekdag zaterdag 22 febuari 2020 bezoeken de juryleden alle creaties in de categorie wagens. Tijdens dat bezoek kunnen de wagenbouwers hun creatie aan de jury toelichten. De jury krijgt dan een eerste indruk van de wagens en alles wat daarbij hoort

Opmerking: uit praktische overwegingen kan het zijn dat een aantal wagens, bijvoorbeeld degenen die buiten Loil worden gebouwd, al eerder in de week wordt bezocht.

 

Afhalen startnummer:

Voor de categorieën wagens wordt het startnummer tijden de kiekdag afgeven na het keuren. Indien het startnummer niet op de kiekdag (de zaterdag voor het carnaval) is ontvangen, dan dient het startnummer op zondagmorgen 23 februari 2020 tussen 11:00 en 12.00 uur afgehaald te worden in de Drammersbus die geparkeerd is tussen café Lara en de kerk (begin optocht).

 

Opstellen optocht:

Op zondag 23 februari 2020 wordt de optocht vanaf 10.30 uur opgesteld bij het desbetreffende opstel nummer aan de Wehlseweg in Loil. Om het opstellen zo goed mogelijk te laten verlopen krijgen alle deelnemers met wagens van tevoren te horen hoe laat ze op welke plek worden verwacht. De groepen worden verzocht om zich uiterlijk 12.00 uur  op te stellen

 

Start Optocht:

De optocht van De Vrolijke Drammers vertrekt op zondag 23 februari 2020 0m 12.30 uur vanaf de Wehlseweg richting het defilé voor het voormalig gemeentehuis in Didam.

 

Ontbinding Optocht:

Na terugkeer uit Didam wordt de optocht ten hoogte van café zaal Lara weer ontbonden en dienen de wagens over de kortste route naar de bouwlocatie te worden gebracht. Hierbij dienen de verkeersregels in acht te worden genomen, graag extra aandacht voor de verlichting.