Jaarvergadering op 14 november 2022

Als we het afgelopen carnavalsjaar moeten omschrijven in één zin is “het was allemaal anders “ wel het meest van toepassing. Een bijzonder jaar waarin prins Ralph eindelijk afscheid kon nemen, het ledenfeest afgeblazen werd, maar uiteindelijk toch plaats kon vinden. Het hoogtepunt van het bijzondere jaar was toch wel het carnavalsfeest met de drammersoptocht niet in februari maar in juni onder de noemer “de boostereditie”. Mede dankzij jullie inzet is het een groot succes geworden. Hiervoor onze grote dank !

Het nieuwe carnavalsseizoen is echter weer begonnen. Enkele wagenbouwers zijn gestart en de voorbereidingen van de pronkzittingen zijn al weer in volle gang. Volgens de statuten van onze vereniging houden we twee keer per jaar een vergadering voor onze leden. Op maandag 14 november 2022 houden we onze jaarvergadering samen met de ledenvergadering.

Maandag 14 november 2022
De Zomp (ingang kantine)
20.00 uur