Jaarvergadering op 8 november 2021

Volgens de statuten van onze vereniging houden we twee keer per jaar een vergadering voor onze leden. Op maandag 8 november 2021 houden we onze algemene ledenvergadering. Dit betreft een vergadering waarin o.a. aftredende, herkiesbare en/of nieuwe bestuursleden worden voorgesteld. Zet deze datum daarom alvast in jullie agenda.