Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent voor de hele Europese Unie een privacywetgeving die voor iedereen geldt. Deze nieuwe wetgeving geeft aan dat er andere regels voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens zijn.

Deze wet is niet alleen voor bedrijven, maar ook voor verenigingen die gegevens van leden verwerken en bewaren. Dit betekent dat de Vrolijke Drammers gaan werken volgens de regels van deze wet en heeft daarom een privacy beleid opgesteld.

Het privacy beleid is via deze link  in te zien. 

Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gericht aan Raymond Raben, Functionaris Gegevensbescherming van de Vrolijke Drammers, te bereiken via secretaris@vrolijkedrammers.nl