De Vrolijke Drammers huldigen Theet Harmsen

Gewoonlijk worden de jubilarissen op dinsdagavond tijdens het carnaval gehuldigd, maar voor dit lidmaatschap past bijzondere aandacht.

In het 66e jubileumjaar van De Vrolijke Drammers viert Theet Harmsen ook zijn 66-jarig lidmaatschap. Theet is sinds 1958 lid en heeft in die tijd talloze functies vervuld, van bestuurslid tot grondlegger van een nog steeds grote groep dansgardes. Zijn inzet voor de vereniging is niet onopgemerkt gebleven. In 1989 werd Theet onderscheiden met het Eikenloof van Boschlag en in 1997 ontving hij het erelidmaatschap. Ook ‘t Drammertje ontbreekt niet, deze onderscheiding kreeg hij in 2004. Ook heeft Theet een koninklijke onderscheiding ontvangen voor alle inzet en werkzaamheden die hij voor het carnaval heeft verricht. Kenmerkend voor Theet was dat hij niet op de voorgrond werkte, maar er de voorkeur aangaf om achter de schermen alles in goede banen te leiden. Hij genoot er dan van als alles op rolletjes verliep. Inmiddels is Theet gepensioneerd bij de vereniging en in het convent gegaan, maar nog steeds is hij heel betrokken bij de vereniging. Voor advies of informatie over het verleden van de vereniging wordt grif gebruik gemaakt van zijn kennis.