Huisvestingsfonds

De gemeente Montferland heeft in 2016 voor de huisvesting van carnavalsgroepen financiële middelen beschikbaar gesteld, totaal € 49.000,-. Hierop konden carnavalsgroepen met een huisvestingswens of huisvestingsprobleem een beroep doen. Het fonds werd beheerd door CV de Vrolijke Drammers en november 2021 is de maximale termijn om gebruik te kunnen maken van deze subsidie verstreken.

Het totale bedrag van € 49.000,- is in termijnen verstrekt aan diverse carnavalsgroepen waarvan een goedgekeurd plan van aanpak is gehonoreerd door de beoordelingscommissie. Informatie over de verstrekte subsidies kan worden opgevraagd via het secretariaat middels een contactformulier.