Aanmelden als nieuw lid (wachtlijst)

  Lidmaatschap De Vrolijke Drammers

  --------------------------------------------------------------

  Je kunt je niet meer aanmelden als nieuw lid van onze vereniging. Aanmelden voor onze wachtlijst is wel mogelijk. Je krijgt een bericht zodra inschrijven weer mogelijk is.

  --------------------------------------------------------------

  Wij kennen vier vormen van lidmaatschap:
  1. Het lidmaatschap voor één persoon. Contributie bedraagt €30,00 per jaar.
  2. Het lidmaatschap twee personen. Contributie bedraagt €52,50 per jaar.
  3. Het lidmaatschap voor één persoon senioren (65+). Contributie bedraagt €22,00 per jaar.
  4. Het lidmaatschap twee personen senioren (65+). Contributie bedraagt €44,00 per jaar.
  5. Het lidmaatschap voor de dansgarde. Contributie bedraagt €75,- per jaar.

  Het bedrag van het lidmaatschap voor het daaropvolgend carnavalsjaar wordt elk jaar vastgesteld in de jaarvergadering in het najaar.

  Op welke manier wilt u lid van De Vrolijke Drammers worden?

  Persoonlijke gegevens


  Achternaam*:

  Voornaam*:

  Adres*:

  Postcode*:

  Woonplaats*:

  Geboortedatum*:

  Telefoonnummer*:

  E-mail adres*:

  Groep:

  Iban-Nummer*:

  Het IBAN-nummer moet de volgende indeling hebben: NL42 BANK 0123456789.

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om inzicht te geven hoe de Vrolijke Drammers deze wetgeving nastreven is een privacy verklaring opgesteld!

  Ik ga akkoord met het privacy beleid van De Vrolijke Drammers

  Toelichting

  • Lid worden van onze vereniging is alleen mogelijk in de periode van een carnavalsjaar.

  • Hieronder verstaan wij de periode die ligt tussen de jaarvergadering, die jaarlijks gehouden
   wordt in het najaar, en de ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt in het voorjaar.

  • Volwassen lid op het moment van inschrijving de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.

  • Jeugd lid vanaf basisschool t/m 15 jaar.

  • Als volwassen lid krijg je toegang tot alle carnavalsdagen en de grote pronkzitting.

  • Als je het lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat voor 1 november van het nieuwe
   carnavalsjaar bij de secretaris kenbaar hebben gemaakt.

  GEMACHTIGDE


  Naam: carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers.
  Adres: Kapelstraat 33
  Postcode: 6941 DZ
  Woonplaats: Loil.
  Land: Nederland.
  Incassant ID: NL86ZZZ401225640000.
  Kenmerk machtiging: een door ons toegekende lidnummer.

  MACHTIGING


  Opdrachtgever machtigt hierbij gemachtigde tot schriftelijke wederopzegging om jaarlijks in november het geldende contributiebedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven naar Rabobank rekening NL54 RABO 0314 8318 86 t.n.v. cv De Vrolijke Drammers.

  AKKOORD

  Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
  Hierbij verklaar ik met bovenstaande machtiging akkoord te gaan.

  captcha

  Vul de code in:

  U krijgt na verzending automatisch een kopie van deze inschrijving via de mail toegezonden.
  ! LET OP! Betreffende e-mail kan automatisch worden doorgezet naar uw postbus ‘ongewenste e-mail’.

  Neem voor vragen of het wijzigen van het lidmaatschap contact op met secretaris@vrolijkedrammers.nl