Invulling carnaval 2021

Op maandag 14 september j.l. hebben we alsnog onze uitgestelde algemene ledenvergadering kunnen houden in ’t Hart van Loil. Een terugblik op afgelopen jaar met het financiële jaarverslag van onze vereniging. Ondanks de vele veranderingen en uitdagingen na de brand bij Partycentrum Lara hebben we carnaval 2019/2020 goed afgesloten. 

Daarnaast hebben we met de leden gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor komend carnaval. Dat we carnaval niet op onze traditionele wijze kunnen vieren is voor iedereen duidelijk. Ondanks de vele beperkingen en onduidelijke vooruitzichten was het toch een vruchtbare ledenvergadering met goede ideeën en positieve suggesties. Deze gaan we de komende maand verder onderzoeken, bespreken en uitwerken in overleg met de Gemeente Montferland, de Veiligheidsregio en onze zusterverenigingen. We zullen de komende weken onze leden hierover blijven informeren via nieuwsbrieven en social media. Onze tijdlijn is dat we uiterlijk 2 november onze leden en wagenbouwgroepen informeren en duidelijkheid geven over de wijze waarop we invulling gaan geven aan carnaval 2021.