Jeugdleden

Al jarenlang wordt er fanatiek carnaval gevierd op de Loilse St. Jozefschool. Veel carnavalsgroepen van De Vrolijke Drammers vinden dan ook hun oorsprong in de vriendengroepjes die al op de basisschool worden gevormd. Wij vinden het ontzettend leuk om te zien dat de jeugd ook na het ‘uitvliegen’ contact met elkaar houdt. Dit willen wij dan ook graag een beetje stimuleren.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een gat valt tussen het moment dat de jongens en meiden van groep acht de basisschool verlaten, en het moment dat ze lid kunnen worden van onze carnavalsvereniging. Lidmaatschap was namelijk altijd pas mogelijk vanaf 15 jaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat carnavalsactiviteiten, juist op deze leeftijd, ontzettend belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een carnavalswagen. Dit zorgt niet alleen voor een flinke dosis creativiteit, het is ook nog eens een sociale bezigheid en bovenal ontzettend leuk!

Daarom willen we de jongeren die de basisschool verlaten vanaf nu de mogelijkheid geven om jeugdlid te worden. Lees hieronder de voorwaarden van het jeugdlidmaatschap.

 

[tab]

[tab_item title=” Inschrijven jeugdleden”]

Wil je jeugdlid worden? Klik dan hier om je in te schrijven.

[/tab_item]

 

[tab_item title=”Voorwaarden”]

Voorwaarden jeugdlidmaatschap

Jongeren die de basisschool verlaten kunnen tot en met hun 15e jaar jeugdlid worden van De Vrolijke Drammers. Het jeugdlidmaatschap stopt voor degene die op 1 november 15 jaar is. Wie na 1 november (dus in het nieuwe carnavalsseizoen) 15 jaar wordt, besluit zelf of hij nog een jaar jeugdlid wil blijven of dat hij direct overstapt naar het “grote” lidmaatschap. Het is dus mogelijk dat je op je 16 jarige nog jeugdlid bent, bijvoorbeeld wanneer een groot deel van je vriendengroep een jaar jonger is.

Degenen die uit het jeugdlidmaatschap moeten treden krijgen van de secretaris een mail dat ze zonder tegenbericht automatisch worden doorgesluisd naar het lidmaatschap voor volwassenen.

Dansmarietjes die binnen de doelgroep vallen worden ook jeugdlid. Zij betalen echter naast hun contributie voor de dansgare geen extra contributie.

De organisatie van de jeugdactiviteiten is in handen van onze jeugdcommissie. Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het “grote” bestuur.

De lidmaatschapsgelden van de jeugd vloeien naar de financiële kas van de vereniging. Deze wordt beheerd door de penningmeester van De Vrolijke Drammers. In overleg met de penningmeester kan de jeugdcommissie beschikken over financiële middelen voor de organisatie van activiteiten.

Er worden jaarlijks in ieder geval drie activiteiten georganiseerd. Deze vinden plaats rond de 11e van de 11e, rond het carnaval en rond het einde van het schooljaar. Bij de laatste activiteit wordt ook groep acht uitgenodigd. De entreekosten voor niet leden en introducés worden per activiteit bepaald.

Ieder jeugdlid mag bij elke activiteit een introducé meenemen.

Jeugdleden hebben geen stemrecht op de leden- en jaarvergadering van de carnavalsvereniging. Dit recht krijgen ze op het moment dat ze de overstap maken naar het lidmaatschap voor ‘volwassenen’.

Jeugdleden ontvangen wel alle correspondentie van de vereniging (dus ook de uitnodigingen voor de vergaderingen).

De kosten voor het jeugdlidmaatschap bedragen €11,- per jaar. Het bestuur van De Vrolijke Drammers stelt de lidmaatschaps- en entreegelden jaarlijks vast in de ledenvergadering.

De inning van het lidmaatschapschap geschiedt via automatische incasso. Een machtiging hiervoor is verkrijgbaar samen met het inschrijfformulier en dient door de ouders/verzorgers van het jeugdlid te worden ondertekend.

[/tab_item]

 

[tab_item title=”Contact”]

Aanmelding, adreswijzigingen, afmelding en vraag over het lidmaatschap.

Wijzigen doorgeven aan het secretariaat kan per brief of e-mail:

Secretariaat De Vrolijke Drammers
Benijnenhofstraat 18
6941 DR Loil

secretaris@vrolijkedrammers.nl

[/tab_item]
[/tab]