Ledenvergadering maandag 15 april

Als kader van De Vrolijke Drammers kijken we terug op een fantastisch carnavalsfeest, maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar jullie mening. Graag nodigen we onze leden daarom uit voor de ledenvergadering op maandag 15 april. Daarbij staan 2 aspecten centraal: het financieel jaarverslag en de ‘pauze’ tijdens de carnavalsoptocht, want steeds vaker horen we de wens om na het defilé in Didam direct weer terug naar Loil te trekken. Ook zullen we vast vooruit kijken naar het komende jaar, want er staan weer mooie activiteiten op het programma zoals Loillands in September.

Ledenvergadering maandag 15 april 2019 om 20.00 uur bij Zaal Lara.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 29 oktober 2018
  3. Terugblik carnaval 2019
  4. Financieel verslag carnavalsjaar 2019
  5. Verslag en benoeming kascommissie
  6. Hart van Loil
  7. Pauzeren optocht Didam of doortrekken naar Loil (zie punt 2 hieronder)
  8. Mededelingen en ingekomen stukken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 
Pauzeren optocht Didam of doortrekken naar Loil
Het is al jaren een traditie om na het defilé van de carnavalsoptocht in Didam te wachten tot de hele optocht voorbij is, en daarna gezamenlijk terug te trekken naar Loil. Voor degenen die voor in de optocht zitten is dat een lange pauze. We horen daarover al jaren verschillende geluiden: de één vindt het fantastisch om in Didam de hele optocht te kunnen zien, de ander vindt de pauze veel te lang en trekt liever direct door terug naar Loil. We willen graag weten wat de verhouding is tussen die twee meningen. De ledenvergadering van maandag 15 april is een mooie gelegenheid om te laten horen wat jij vindt. We hechten veel waarde aan jouw stem, dus kom en laat je horen.
 
Hart van Loil
Op 1 april is het eigendom van de Zomp door de gemeente Montferland overgedragen aan de nieuwe stichting ’t Hart van Loil. De eerste bestuursleden van de stichting zijn inmiddels bekend: Harm Peters, Sander Bosman en Maarten Hoksbergen. Binnenkort zullen zich nog 2 leden bij het bestuur voegen. Op 15 mei worden ook de Loilse kerk, de pastorie en bijbehorende gronden overgedragen aan ’t Hart van Loil. Daarmee is het eerste deel van een langgekoesterde wens in vervulling gegaan, maar start ook het volgende interessante deel van het project: het binnenhalen van de benodigde financiële middelen en het voorbereiden en uitvoeren van de eerste ‘ingrepen’.
 
Als carnavalsvereniging hebben we het volste vertrouwen de stichting ’t Hart van Loil en haar werkgroepen. Over enkele maanden zal duidelijk worden of we onze pronkzittingen en het carnavalsfeest volgend jaar al in de kerk kunnen vieren. Als jullie in de komende maanden en jaren ook iets voor ’t Hart van Loil willen betekenen vanuit je hobby of expertise, laat het ons weten. Want alle mooie plannen zijn alleen te realiseren als we het SAMEN doen.
 
Loillands
Blokkeer zaterdag 14 september 2019 alvast met dikke letters in jullie agenda, want dan vindt er weer een ‘Loillands at the park’ plaats. De voorbereidingen zijn al begonnen, zo is er een fantastische band vastgelegd. Welke band, dát blijft nog even een verrassing. Maar één ding is zeker: het belooft een geweldig festival te worden.