Ledenvergadering op woensdag 30 juni 2021Volgens de statuten van onze vereniging houden we twee keer per jaar een openbare vergadering voor onze leden. In het voorjaar betreft dit een jaarvergadering waarin we carnaval evalueren en het jaar financieel afsluiten. In het najaar betreft het een algemene ledenvergadering met een aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Eventuele aftredende, herkiesbare en/of nieuwe bestuursleden worden dan aan jullie voorgesteld.

September 2020 hebben wij de door corona nog een uitgestelde jaarvergadering kunnen houden in ’t Hart van Loil over carnaval 2019/2020. Vanwege de maatregelen die daarna werden aangescherpt hebben wij vervolgens geen jaarvergadering en algemene ledenverharding meer kunnen organiseren over carnaval 2020/2021. Recent zijn de maatregelen door onze overheid versoepeld en daarom organiseren wij nu in afwijking van onze staturen één vergadering waarin wij de jaarlijkse algemene ledenvergadering en jaarvergadering combineren.

Wij nodigen jullie allen uit voor de ledenvergadering die wordt gehouden op:

Woensdag 30 juni
’t Hart van Loil (ingang kantine)
20.00 uur