VARIANT A MASTERPLAN ‘HART VAN LOIL’

De Kontaktraad heeft de Loilse verenigingen gevraagd ideeën in te brengen voor de planvorming en realisatie van het ‘Hart van Loil.’

Daarop heeft onder andere carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers gereageerd en een plan gepresenteerd. De visie van De Vrolijke Drammers is dat, voor een duurzame ontwikkeling van Loil, het totale gebied als geheel gezien moet worden. Hun idee is dat het totale gebied met de Zomp, de kerk, het plein en de Korenakker als één gebied ontwikkelt wordt. Enerzijds om invulling te geven aan behoeftes van verenigingen, starters- en doorstroomwoningen, leefbaarheid en mogelijkheden voor lokale ondernemers. Anderzijds om inkomsten te genereren voor een realistische en draagbare exploitatie van een gezamenlijk dorpsgebouw.

In het plan van de Vrolijke Drammers wordt de kerk met pastorie ingericht als gezamenlijk dorpsgebouw met gedeeltelijke commerciële invulling in de pastorie. Door een open inrichting tussen de pastorie en het hoofdveld van Sv Loil wordt het gebied zo goed mogelijk met elkaar verbonden. Er zijn meerdere varianten voor de inrichting van het totale gebied in beeld gebracht. En elke variant is voorzien van een reëel onderbouwde grondexploitatie.

Het principe van één van die varianten is verwerkt in een animatie. Het filmpje is gebaseerd op een digitale ondergrond met ware afmetingen. De maatvoering klopt dus met de werkelijkheid. Voor de animatie zijn enkele standaard referentiebeelden gebruikt, maar het geeft een goed beeld van de ruimtelijke mogelijkheden. De inrichtingstekening van het terrein waarop de animatie is gebaseerd is bijgevoegd.

De animatie draait eerst in vogelvlucht een rondje om Loil. Daarbij herkent u zeker de twee voetbalvelden, het kerkhof, het parkje aan de Kloosterstraat, de school, Lara, de tien nieuwe woningen en de nieuwe sporthal.

Daarna gaat u ter hoogte van het huis van Tonnie en Marian Peters via de Wehlseweg richting de kerk. Ook ziet u de school en de twee nieuwe twee-onder-één-kapwoningen op de plek waar nu de Zomp staat.

In het binnengebied zijn zes nieuwe starterswoningen te zien.

Ook ziet u een nieuwe sporthal. De sporthal heeft een afmeting van 25 x 16 meter. Binnen in de sporthal ziet u een volleybalveld van 9 x 18 meter. De hal heeft aan de zijkant een hoogte van 7 meter en het hoogste punt van de hal is 9 meter.

Aan de andere kant van de sporthal zijn de kleedlokalen van Sv Loil gelegen.

Veel kijkplezier.

Klik hier voor de plattegrond van variant A van Masterpan Loil.