Algemene berichtgeving carnaval 2021

In voorgaande berichten hebben wij onze leden geïnformeerd over het tijdspad waarin wij uitsluitsel geven over onze activiteiten. Afgelopen maand hebben we diverse alternatieven bedacht en onderzocht in overleg met verschillende partijen. Het zal jullie echter niet verbazen dat we gezien de huidige omstandigheden en vooruitzichten definitief moeten vaststellen dat de grote optocht door Didam en al onze fysieke activiteiten niet door kunnen gaan. Op dit moment zien wij geen perspectief om dergelijke evenementen te organiseren en we zijn daarom genoodzaakt alle fysieke activiteiten af te gelasten. Of er over een bepaalde tijd nog wel aangepaste activiteiten mogelijk zijn is nog maar de vraag. Als die mogelijkheden er zijn, en we dit maatschappelijk verantwoord vinden, dan zullen we daar zeker voor gaan.

We vinden echter ook dat carnaval niet geheel afgelast kan worden. We zoeken bijvoorbeeld naar alternatieven voor de jeugd van de basisschool. Zo maken we in elk geval onze jeugdprins of –prinses bekend en zijn we voornemens om een schooloptocht te organiseren. Ook voor de pronkzittingen kijken we naar mogelijkheden om dit in alternatieve vorm digitaal aan onze leden te presenteren. We hebben besloten om juist in deze periode wel een bijzondere editie van de Drammerskrant uit te gaan brengen. Carnaval gaat namelijk altijd door, want carnaval is er, het staat op de kalender net zoals Kerstmis en Pasen! In welke vorm dan ook.

De eerste Raad van Elf van De Vrolijke Drammers in 1959 voor het gemeentehuis in Didam. Sindsdien vond er altijd een defilé plaats. In 2021 dus voor het eerst niet.

Jaarvergadering

Afgelopen september hebben we na enkele maanden uitstel onze algemene ledenvergadering van april kunnen houden. De jaarvergadering wordt traditioneel begin november georganiseerd. Op dit moment is het vanwege de RIVM richtlijnen niet mogelijk om onze jaarvergadering fysiek te houden. We hebben daarom besloten om de jaarvergadering uit te stellen tot een nader te bepalen moment. Als de jaarvergadering kan plaatsvinden, dan zullen wij onze leden hierover informeren.

Lidmaatschapsgelden

De lidmaatschapsgelden worden elk jaar rond half november automatisch geïncasseerd bij onze leden. Met deze lidmaatschapsgelden heeft u niet alleen toegang tot onze activiteiten, maar steunt u financieel ook onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering afgelopen september is besloten om de lidmaatschapsgelden, ondanks afgelasting van de fysieke activiteiten, wel te incasseren. Dit doen we enerzijds voor de bekostiging van onze vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de stalling van onze materialen, en anderzijds voor het organiseren van alternatieven in 2021. Wanneer alternatieven in 2021 achteraf niet mogelijk blijken te zijn geweest, dan zullen wij onze leden volgend jaar compenseren. Wij hopen hiervoor op begrip en steun van al onze leden.

Fonds huisvesting wagenbouwers

In 2016 hebben we van de gemeente Montferland een subsidie van € 49.000,- toegekend gekregen om te investeren in het huisvesten van wagenbouwers. Een groep kan door het indienen van een goede plan van aanpak in aanmerking komen voor maximaal € 7000,-. Afgelopen jaren hebben we hiervan in totaal € 35.000,- aan diverse groepen uitgekeerd. Dit betekent dat er op dit moment nog een subsidiebedrag beschikbaar is van € 14.000,- voor minimaal twee groepen. Wil je met je groep nog gebruik maken op het fonds huisvesting wagenbouwers, dan is dat mogelijk tot uiterlijk 1 december 2020. Voor meer informatie over het fonds Huisvesting Wagenbouwers kijk je onder de gelijknamige rubriek op deze website.