Voorzitterswisseling carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers

Op maandag 29 oktober 2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van De Vrolijke Drammers plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is het jaarverslag 2018 van De Vrolijke Drammers gepresenteerd door onze secretaris Frank Gies. Onder toeziend oog van een goed gevulde zaal is in het bijzonder ook afscheid genomen van voorzitter Geert Korte. Een interactieve setting tussen onze voorzitter en secretaris zorgde voor een bijzonder jaarverslag. De afgelopen 15 jaar (waarvan 13 jaar als voorzitter) heeft Geert zich met hart en ziel ingezet voor zijn vereniging. In die jaren heeft hij geholpen veel initiatieven te ontplooien, zoals carnaval in Meulenvelden en de pronk-matinee. Geert had daarnaast intensief contact met ons convent, de jury, burgermeester en andere verenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Geert zijn voorzittershamer overgedragen aan Marcel Wiendels. Daarnaast is Femke Peters-Franken toegetreden in het bestuur en Luuk Jansen in de raad van elf. President Peter Bosman is herkozen en bestuurslid Inge Jentink was aftredend. Wij willen ook Inge bedanken voor haar inzet voor de vereniging.