Jaarvergadering De Vrolijke Drammers

Wij moeten helaas beginnen met het nieuws dat er afgelopen weekend een verschrikkelijke brand plaats heeft gevonden bij Partycentrum Lara. Allereerst natuurlijk een ontzettende trieste gebeurtenis voor de eigenaren van Partycentrum Lara. Wij wensen hen de komende periode heel veel sterkte toe. De brand heeft het Drammersnest volledig verwoest, waarmee helaas ook een locatie met grote historie van onze vereniging verloren is gegaan. De komende periode gaan we hard aan de slag om al onze activiteiten op een alternatieve locatie te kunnen laten plaatsvinden.
 
Het nieuwe carnavalsseizoen is echter ook weer begonnen. Enkele wagenbouwers zijn gestart en de voorbereidingen van de pronkzittingen zijn al weer in volle gang. We hopen dat het bij jullie ook al weer begint te kriebelen. Met dit nieuwsbericht willen we jullie op de hoogte brengen van aantal belangrijke zaken. Dat zijn:
 
1. De jaarvergadering van MAANDAG 28 OKTOBER 2019, DE ZOMP, 20.00 UUR

 • Omdat er een aantal essentiële punten op de agenda staan, zouden wij het erg op prijs stellen dat er van elke groep minimaal twee afgevaardigden aanwezig zijn.
 • Zie verder onder kopje ‘1. Jaarvergadering’ hieronder.

2. Ideeën voor de Drammerskrant?
3. Voor wie is het Drammertje?
4. E-mailadres en adresgegevens
5. Belangrijke data


1. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 28 oktober 2019, om 20.00 uur, in De Zomp. We nemen tijdens de jaarvergadering in het bijzonder afscheid van de bestuursleden Geert Stienissen en Frank Gies. We stellen Niels Rasing voor als nieuw bestuurslid en Raymond Raben is herkiesbaar.
 
Geert Stienissen zal zijn rol als penningmeester overdragen aan Patrick Bosch en Raymond Raben neemt secretarisschap over van Frank Gies. Een hele bijzondere gebeurtenis, want Geert en Frank nemen na respectievelijk 35 en 33 jaar afscheid als bestuurslid van De Vrolijke Drammers. We hopen dat er veel leden op de jaarvergadering aanwezig zijn om Geert en Frank te bedanken voor hun grote inzet. Maar ook om Patrick en Raymond succes te wensen bij hun taak als nieuwe penningmeester en secretaris van De Vrolijke Drammers.
 
Wij nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering die wordt gehouden op:
Maandag 28 oktober 2019
De Zomp (ingang kantine)
20.00 uur
 
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 15 april 2019
 3. Bespreken lidmaatschap en entreegelden 2020
 4. Jaarverslag carnavalsjaar 2019
 5. Bestuursverkiezing
 • Periodiek aftredend en herkiesbaar is Raymond Raben.
 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn Geert Stienissen en Frank Gies.
 • Het bestuur is voornemens om één van de vrijgekomen vacatures weer op te vullen en stelt Niels Rasing kandidaat.
 • Volgens artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement kunnen 22 leden een kandidaat voor het bestuur stellen, in een gezamen­lijke ondertekening en een verklaring dat de voorgestelde kandidaat een eventuele verkiezing aanvaardt. Deze schriftelijke kandidaatstelling moet 48 uur voor de vergadering bij de voorzitter zijn ingeleverd.
 1. Financiële bijdrage uit ‘fonds huisvesting carnavalsgroepen’ en ‘subsidie wagenbouwfonds’ (Plan van aanpak kan tot 11 november 2019 worden ingediend).
 2. Indeling categorieën optocht ‘wagens’ en ‘groepen’.
 3. Huishoudelijk reglement
 4. Bespreken pronkzittingen, carnaval en optocht 2020
 5. Het Hart van Loil
 6. Mededelingen en ingekomen stukken
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

2. Ideeën voor de Drammerskrant?
De Redactie van de Drammerskrant gaat weer van start met de invulling van een nieuwe editie voor 2020. Opnieuw een 48 pagina tellende krant met veel informatie en ludieke verhalen rondom carnaval. Heb jij nog leuke onderwerpen, anekdotes, verhalen, ludieke foto’s of geïntresseerde adverteerders? Stuur dan een bericht naar krant@vrolijkedrammers.nl. Wil je nog mooie verhalen uit het verleden teruglezen? Kijk dan onder het kopje ‘historie’ van onze website. Alle edities vanaf 1985 staan daar in digitale vorm. In 1985 werd carnavalsvereniging bijvoorbeeld nog met een ‘K’ geschreven! Kijk om te zien hoe de krant in al die jaren is gegroeid tot een 48 pagina tellende editie.

3. Voor wie is het Drammertje?
De onderscheiding ’t Drammertje wordt jaarlijks toegekend aan een individu of groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze carnavalsvereniging. Wie ’t Drammertje ontvangt wordt jaarlijks bepaald door Prins Carnaval, een lid van het convent en de voorzitter van de carnavalsvereniging. Als lid van onze vereniging kun je iemand voor ’t Drammertje voordragen. Dat kun je doen tot de jaarsvergadering, dit jaar 28 oktober 2019, bij het bestuur.

4. E-mailadres en adresgegevens
Zouden de leden zo vriendelijk willen zijn om bij een verandering van e-mailadres of woonadres dit aan ons secretariaat door te geven!

5. Belangrijke data
28-10-2019,     Jaarvergadering
02-01-2020,    Kaartverkoop pronkzitting
10-01-2020,     Pronkzitting
11-01-2020,      Pronkzitting
11-01-2020,      Pronk-Matinee
12-01-2020,     Jeugdpronkzitting
24-01-2020,    Carnavalswagens kijken met de jeugd
10-02-2020,    Deelnemersvergadering
16-02-2020,    Gezinsviering
16-02-2020,    Prinsenreceptie
23/24/25-02-2020,     Carnaval